Utskrift

HELE HUSET


STORESAL + KJØKKEN


SMÅSALEN + KJØKKEN


STORSALEN: KR. 500.-
SMÅSALEN: KR. 350.-


LYDANLEGGET KAN BRUKES ETTER NÆRMERE AVTALE.

VI LÅNER IKKE UT BORD OG STOLER.


- LEIETAKER VASKER OG RYDDER ETTER BRUK.
- LEIETAKER TAR MED SØPPEL OG MATAVFALL .


- BEDEHUSET HOLDER VASKEMIDDEL OG VASKEUTSTYR.

Margrethe Ågotnes er kontaktperson for utleie av Bedehuset
Tlf: 936 49 194

Ågotnes Bedehus sitt bankkontonr er: 3628.56.24201